El Museu de la Universitat Alacant Cultura en Alicante

El Museu de la Universitat Alacant

El MUA no té com a fi únic albergar exposicions, al contrari, es convertix en un espai de dinamització i difusió cultural on confluïxen l'art, la música, el teatre, el cine, la fotografia, l'arqueologia, la investigació... Per això s'organitzen cursos, jornades i cicles de conferències on es tracten temes com el paper del museu i la seua arquitectura , l'art contemporani, el col·leccionisme o les ultimes tendències artístiques . També es porten a terme activitats i cursos específics per a alumnes universitaris ja que el museu pretén ser un espai de pràctiques i d'obertura de mires per a aquells que estiguen estudiant una carrera en la Universitat. El Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) compta amb la totalitat de la Col·lecció d'Obra ...